Yanlış Tedavi

Hekimin tedavi sırasında standart tedaviyi yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarara tıbbi malpraktis( tıbbi uygulama hataları) denmektedir.

Halk arasında doktor hatası, hekim sorumluluğu olarak bilinen Malpraktis yani yanlış tedavi kavramı, belirli tıbbi hatalarda tedavi gören hastaya dava açma hakkı tanıyan bir kavramdır.

Tıbbi uygulama hataları, komplikasyon sonucu gerçekleşebileceği gibi tıbbi uygulama hatası sonucu da görülebilir. Oluşan zararın komplikasyon sonucu olup olmadığının tespiti tıbbi bilirkişilerce değerlendirilir.

Komplikasyon, tıbbi standarda uygun bir müdahale yapılmasına rağmen, ortaya çıkabileceği tıp çevreleri tarafından kabul edilen ve her türlü tedbir alınmasına rağmen kaçınılmaz olarak meydana gelen zararlardır. Komplikasyon, izin verilen risk olarak kabul edilmektedir.

Komplikasyon eğer; zamanında fark edilmez, fark edilmesine rağmen gerekli önlemler alınmaz, fark edilip önlem alınmasına rağmen bu önlemler yerleşmiş standart tıbbi girişim olarak değerlendirilmez ise malpraktis’ten söz edilir.

Hekim, hastasını tedavi ederken hastasını bilgilendirmek ve uygulayacağı tedavi konusunda hastanın onayını almak zorundadır. Hekim uygulanacak tedavi ve oluşabilecek komplikasyonlar konusunda hastasını eksiksiz bir şekilde bilgi vermiş ve uygulayacağı tedavi için rızasını almış olmalıdır.

Doktor, hastasının zarar görmemesi için mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak zorundadır. Hekimin buna aykırı davranışı malpraktis olarak değerlendirilir.

Bilimsel yöntemlere uygun olarak hastaların tedavi edilmesi doktorların üstlendiği bir sorumluluk olup, hekim doğru teşhis koyma, uygun tedaviyi seçme, tedavi sonrası süreci en ideal şekilde yürütmekle yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüğün ihlali neticesinde ise ortaya hukuksal sorumluluklar çıkar. Hekim, hastayı mümkün olduğu kadarıyla zarara uğratmadan sağlığına kavuşturmakla yükümlüdür. Zarar gören kişi eğer hekimin kusurlu hareketi ile zarar arasındaki bağı gösterebiliyorsa, maddi ya da manevi bazı tazminatlar elde ederek uğramış olduğu zararları talep ve dava edebilir. Dava açısından ispat yükümlülüğü gereğinin yerine getirilmesi için sizlere bilimsel görüş ve mütalaa raporları ile destek ve hizmet sağlamaktayız.