Aktüerya Hesaplama

Aktüerya Nedir?

Aktüeryal  alan,  insanların;  doğum,  ölüm,  hastalık,  sakatlık,  emeklilik  gibi  yaşamını; yangın,  kaza,  deprem,  sel,  hırsızlık  gibi  mal  varlığını  etkileyen  olaylara  bağlı,  mücbir sebepler  ve  bu  olayların  finansal  etkileriyle  ilgilenir.

Aktüeryal  alanda  tazminat  hesaplamaları  yapan  kişiler,  bu  tür  olayların  oluşma riskini  irdelemek,  olasılıklarını  tahmin  etmek  ve  bu  olayların  finansal  etkileri  üzerinde bilimsel  değerlendirme  ve  programlarını  oluşturmak  üzerine sonuçlar  ortaya koyarlar.   Aktüeryal hesaplamalar  günümüzde tazminat  hukuku içerisinde değerlendirilmektedir.

Tazminat Hukukunda trafik ve iş kazalarında yaralanan kişiler için iş göremezlik tazminatı ve vefat durumunda geride kalanlar için destekten yoksun kalma tazminatı olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Göremezlik Tazminatı Nedir ve Hangi Durumlarda Hak Kazanılır?

Trafik ve iş kazasından kaynaklı olarak kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille beden tamlığı ve ruh sağlığı ihlal edilen kişinin çalışma gücünün geçici veyahut sürekli olarak azalmasına iş göremezlik, uğradığı zararın aktüeryal yöntem ile belirlenmesine ise iş göremezlik tazminatı denir. 

İş göremezlik tazminatına aşağıda belirtilen durumlarda hak kazanılabilir;

 • Kişide maluliyetin meydana gelmesi
 • Meydana gelen maluliyet ile trafik/iş kazası arasında illiyet bağı bulunuyor olması
 • Kişinin kazaya tam ve asli kusurlu olarak sebebiyet vermemiş olması

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir ve Hangi Durumlarda Hak Kazanılır?

Trafik ve iş kazasından kaynaklı olarak kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille bir kişinin vefat etmesi durumunda desteğinden yararlananların aldığı desteğin ortadan kalkması sebebi ile meydana gelen zararın tümüne destekten yoksun kalma tazminatı denir.

Destekten yoksun kalma tazminatına aşağıda belirtilen durumlarda hak kazanılabilir;

 • Destek sahibi kişinin vefat etmiş olması
 • Desteğin vefatı ile trafik/iş kazası arasında illiyet bağı bulunuyor olması
 • Desteğin (vefat eden)  kazaya tam ve asli kusurlu olarak sebebiyet vermemiş olması

Destekten yoksun kalma tazminatına kimler hak kazanabilir?

 • Desteğin (vefat eden) dul kalan eşi
 • Desteğin varsa 18 yaş altı erkek çocukları,
 • Desteğin varsa 22 yaş altı bekar kız çocukları,
 • Desteğin varsa kız/erkek fark etmeksizin üniversite okuyan veyahut okuma ihtimali yüksek olan 25 yaş altı çocukları,
 • Desteğin varsa sürekli desteğe ihtiyaç duyan çocukları,
 • Desteğin anne-babası
 • Desteğin nikahlı olmasa da aile düzenini nikahlı eş gibi sürdüren kişi,
 • Desteğin imam nikahlı eşi,

Trafik Kazalarından Kaynaklı Aktüeryal Hesaplamalar Nasıl Yapılır?

İş göremezlik ve destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamaları Yargıtay içtihatları ve bilimsel görüşler ışığında yapılmaktadır. Bu doğrultuda TRH 2010 ve PMF 1931 olmak üzere iki farklı yaşam tablosu kişilerin ömür hesabında esas alınmaktadır. Hesaplama yöntemi olarak ise Yargıtay içtihatları ışığında progresif rant ve aktüeryal yöntemler doğrultusunda %1,8 teknik faiz olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır.

Aynı zamanda bu hesaplamalarda malul kalan veyahut vefat eden kişinin yaşı, cinsiyeti, geliri tazminatın hesaplanmasında büyük önem arz etmektedir.

Aktüeryal Alanda Vermiş Olduğumuz Hizmetler Nelerdir?

 • TRH Kadın/Erkek Yaşam Tablosu esas alınarak %1,8 teknik faiz yöntemi ile iş göremezlik tazminatı
 • TRH Kadın/Erkek Yaşam Tablosu esas alınarak progresif rant yöntemi ile iş göremezlik tazminatı
 • PMF Yaşam Tablosu esas alınarak progresif rant yöntemi ile iş göremezlik tazminatı
 • TRH Kadın/Erkek Yaşam Tablosu esas alınarak %1,8 teknik faiz yöntemi ile destekten yoksun kalma tazminatı
 • TRH Kadın/Erkek Yaşam Tablosu esas alınarak progresif rant faiz yöntemi ile destekten yoksun kalma tazminatı
 • PMF Yaşam Tablosu esas alınarak progresif rant yöntemi ile destekten yoksun kalma tazminatı