Adli Muhasebe

Adli muhasebe temelinde hukuk, muhasebe ve işletmenin birbiri ile bağlantısını ifade etmektedir. 
Adli muhasebe bilirkişileri; işletmelerdeki finansal olayların çözümüne yardımcı olacak nitelikte, uyuşmazlık mahkemeye taşınmadan ya da dava sürecinde uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için veri toplama, veri arama, varyans analizi, rasyo analizi, nakit akış analizi, dikey analiz, yatay analiz ve endüstrideki standartları içeren bilgi ve tekniklerden yararlanarak karmaşık finansal tabloların analizlerini yaparak bir ticari işletmenin ekonomik zarara uğrayığ uğramadığını kontrol etmekte,,işletmelerde hile denetiminin önlenmesine ve tespitine yönelik faaliyet göstermektedir.
Şirketimiz bünyesinde yer alan Görüntü Analizi ve Kriminal İnceleme hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak alanında uzman bilirkişilerimiz tarafından tarafsız ve önyargısız görüşler eşliğinde işletmelerdeki muhasebe problemleri başta olmak üzere  şüpheye ve bulguya dayalı olan suiistimal,hile, evrakta tahribat, evrağın değiştirilmesi, evrağın silinmesi ,evrağın yok edilmesi ve benzeri birçok ihtimaller hususunda gerekli araştırma ve inceleme yaparak yasal mevzuata uygun rapor ve mütalaa yazarak  bağımsız destek sağlamaktayız.
Adli Muhasebe Alanında Verdiğimiz Hizmetler: 
-Hissedar Anlaşmazlıkları: Hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkların aydınlatılması için muhasebe kayıtlarının adli muhasebeciler tarafından detaylı incelenmesi gerekebilmektedir.
-İşletme veya Çalışanlarla İlgili Dolandırıcılık Araştırmaları: Fonların takibi, varlıkların belirlenmesi ve kurtarılması, çalışanların dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirdiğinin belirlenmesi ile bu faaliyetin kapsamının ortaya koyulması gibi konularda yardım talep edilmektedir.
-İşletmenin Ekonomik Kayıpları: Sözleşme ihtilafları, kamulaştırmalar, mamul yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, ticari marka ve patent ihlalleri gibi nedenlerle ortaya çıkan zararın tespiti için yardım talep edilmektedir.
-Mesleki İhlaller: Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile denetim standartları gibi standartların ihlal edilmesi durumunda oluşan kayıpların tespiti için yardım talep edilebilmektedir.