Mail Adresimiz

info@dakbilir.com

Çalışma Saatleri

Pzt - Cmt / 8:30 - 18:30

Medikal Formu Bilgileri

Not: Kaza sonrası tüm savcılık(kaza tespit tutanağı,ifadeler) evraklarınızı yükleyiniz.


İşbu form ile alınan bilgiler sadece Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği yükümlülüğümüz kapsamına giren işlemler için alınır ve DAKBİLİR Grubu haricinde
üçüncü bir şahıs ya da kuruluşlar ile paylaşılamaz.

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereğince Sigorta Şirketleri; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini (kimlik fotokopisi, iletişim bilgileri, ıslak imza örneği vb.) tespit etmek zorundadır.